Maatregelenprogramma mobiliteit gemeente Mook en Middelaar

Maatregelenprogramma mobiliteit gemeente Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar wil een projectenprogramma op (laten) stellen voor mobiliteitsmaatregelen die de komende jaren uitgevoerd kunnen worden. Deze maatregelen vinden hun oorsprong in de conceptprojectenlijst uit de Regionale Mobiliteitsvisie (Trendsportal). De maatregelen uit deze conceptprojectenlijst zullen nader worden geconcretiseerd naar een programma inclusief prioritering. In eerste instantie gaat het hierbij om uitvoering van maatregelen in de periode 2019-2022. BVA Verkeersadviezen mocht de gemeente Mook en Middelaar ondersteunen bij de verdere uitwerking van een programmering van deze maatregelen voor genoemde periode.

Uit de conceptprojectenlijst zijn in overleg met de gemeente Mook en Middelaar 5 projecten geselecteerd die in aanmerking komen om op korte termijn uitgevoerd te kunnen worden. Na een inventarisatiefase is BVA Verkeersadviezen met de uitwerking van deze maatregelen begonnen. Voor een deel ging her hierbij om het rubriceren en eventueel nog bijstellen van eerder gedane voorstellen. De uitwerking van de maatregelen richtte zich met name op de ruimtebehoefte hiervan en de indeling van de (weg)profielen. Naast de ruimtelijke ontwerpen is ook een kostenraming opgesteld voor deze maatregelen.

Om te kunnen bepalen welke maatregelen de hoogste prioriteit hebben is door BVA Verkeersadviezen een prioriteringssystematiek opgesteld. Hierbij is gekozen voor het toetsen aan de doelstellingen die zijn opgenomen in de Regionale Mobiliteitsvisie. Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in diverse sub-doelstellingen, opgenomen in onderstaande tabel.

Opdrachtgever: gemeente Mook en Middelaar

Jaar: 2018