Evenementenparkeren Amsterdam Zuidoost

Evenementenparkeren in Amsterdam Zuidoost

De gemeente Amsterdam is voornemens om in Amsterdam Zuidoost een forse gebiedsontwikkeling tot stand te brengen in de komende jaren. Belangrijke uitdagingen daarbij zijn de transformatie van de kantorenstrook in Amstel III naar een gemengd stedelijk gebied met circa 10.000 woningen en de ontwikkeling van het Urban Interactive District (UID). Amsterdam Zuidoost is echter ook een zeer belangrijke evenementen-, sport- en uitgangslocatie met de Johan Cruyff-Arena en de popzalen Ziggo Dom en Afas Live. Met de ontwikkeling van UID -met een popzaal, theater, restaurants en leisurefuncties- zal het belang van deze locatie en daarmee het aantal bezoekers nog verder toenemen. Omdat de gemeente op korte termijn een aantal go/no go-beslissingen moest nemen ten aanzien van enkele van deze ontwikkelingen, heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen antwoorden te geven op volgende vragen:

  • Kan P12 worden benut voor woningbouw zonder dat daarmee nieuwe (onoplosbare) parkeerproblemen ontstaan?
  • Welke oplossingen voor evenementenverkeer en -parkeren zijn denkbaar voor de korte/middellange termijn, rekening houdend met de belangen van de stakeholders in het gebied en het verdwijnen van zo’n 3.500 parkeerplaatsen voor de bezoekers van evenementen?

Om te komen tot antwoorden op deze vragen en een visie op het parkeren en de afwikkeling van het evenementenverkeer is een proces gevolgd met veel overleg tussen gemeente, stakeholders en BVA Verkeersadviezen. Er is ten behoeve van deze studie geen nieuw (parkeer-)onderzoek verricht; parkeergegevens zijn ontleend aan stukken die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld. Voorts zijn er diverse locatiebezoeken aan het gebied gebracht en is er tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Legia Warschau voor en achter de schermen gekeken hoe de gemeente grip houdt op het verkeer, de parkeersituatie en de voetgangersstromen.

Naast de stukken die door de gemeente zijn aangeleverd, is er ook nog een (korte) internetscan uitgevoerd, waarbij er is gezocht naar inspirerende oplossingen die andere vergelijkbare stadions in Europa toepassen.

De resultaten van de analyse en gespreken zijn op twee momenten teruggekoppeld naar de stakeholders. In de eerste sessie werd een groslijst van oplossingen besproken. Op basis van de uitkomst van die sessie, diverse bilaterale gespreken en aanvullende analyses is gekomen tot een oplossingsrichting, die wederom met de stakeholders is besproken. Dit heeft geleid tot een breed gedragen visie op parkeren en de verkeersafwikkeling van het evenementenverkeer, waarbij concrete maatregelen zijn benoemd.

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Jaar: 2017