Mitigerende maatregelen Molenstraat in Goor

Mitigerende maatregelen Molenstraat in Goor

Het instellen van het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat in het centrum van Goor is een onderwerp dat zorgt voor veel discussie in de gemeente Hof van Twente. Uiteindelijk heeft de raad op 18 december 2018 een besluit genomen over deze maatregel. Hierin werd onder andere ook besloten om zo spoedig mogelijk te beginnen met mitigerende maatregelen in de Molenstraat en waterbedeffectstraten.

De gemeente Hof van Twente heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om samen met de gemeente een plan voor de mitigerende maatregelen op te stellen. Om een goede indruk te krijgen wat de wensen en behoeften van de bewoners van de betreffende wegen zijn, is er vanaf maart 2019 een interactief proces met de belanghebbenden begonnen. Hierin is tijdens mee-denkbijeenkomsten voor de verschillende straten geluisterd en gekeken naar de wensen en ideeën van de bewoners. Vervolgens zijn deze wensen vertaald tot een integraal (een haalbaar) verkeerplan. Dit voorlopig ontwerp is door middel van een inloopbijeenkomst teruggekoppeld aan de bewoners. Op basis hiervan is het voorlopig ontwerp vertaald naar een definitief ontwerp.

Het participatieproces met de bewoners, in combinatie met de mogelijkheden vanuit de gemeente en expertise van BVA Verkeersadviezen, hebben geleid tot een goed onderbouwd en gedragen plan. De mitigerende maatregelen bestaan uit het aanbrengen van plateau’s op een tweetal locaties, waarmee het verblijfskarakter wordt versterkt. Tevens worden op diverse wegvakken snelheidsremmende maatregelen getroffen door middel van busdrempels in combinatie met wegversmallingen of straatjuwelen.

 

 

Opdrachtgever: gemeente Hof van Twente

Jaar: 2019