Parkeeronderzoeken Oude Dorp De Bilt

Parkeeronderzoeken Oude Dorp De Bilt

In een deel van het Oude Dorp in De Bilt is een parkeerduurbeperking ingesteld, met een ontheffingsmogelijkheid voor bewoners en werknemers. Doel van deze maatregel is om (het vermeende aantal) geparkeerde voertuigen van P+R reizigers uit het gebied te weren. Deze maatregel werd nodig geacht, omdat de bezettingsgraad in het gebied geregeld de grenswaarde van 85% bereikte en de parkeerduur relatief lang was. Inmiddels is de parkeerduurbeperking enige tijd van kracht en de gemeente De Bilt heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de effecten van de instelling van de parkeerschijfzone inzichtelijk te maken.

Voorafgaand aan het instellen van de maatregel is in maart 2018 parkeeronderzoek verricht in het Oude Dorp. Het parkeerduuronderzoek, dat is uitgevoerd op een donderdag en zaterdag, is in september en november 2018 herhaald. Uit een vergelijking van de resultaten van alle onderzoeken kan worden geconcludeerd dat het instellen van de parkeerschijfzone er toe leidt dat de parkeersituatie in het Oude Dorp verbeterd is. Weliswaar is de algehele parkeerdruk afgenomen, maar als hierop wordt gecorrigeerd lijkt de parkeerschijfzone redelijk goed te functioneren. Wel blijkt dat een substantieel deel van de parkeerders de parkeerduur (met vergunning) overschrijdt. Om 14.00 uur staat ruim 60% van de voertuigen langer dan 4 uur geparkeerd. De parkeerduur is beperkt tot maximaal 2 uur op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur.

Opdrachtgever: gemeente De Bilt

Jaar: 2018