Home » Nieuwsarchief » Raad van State onderschrijft conclusies BVA

Raad van State onderschrijft conclusies BVA

Datum: 16/05/2017

In de gemeente Woerden bestaan plannen om het recreatieve knooppunt Oortjespad in het Groene Hart uit te breiden. Mede om de onbetaalde recreatie in stand te kunnen houden en te kunnen beheren is een uitbreiding gepland voor het multifunctionele recreatiecentrum Kameryck. Het is juist deze ontwikkeling die bij belanghebbenden heeft geleid tot bezwaar. Zij vrezen voor parkeeroverlast en verkeersonveiligheid als gevolg van de verwachte toename van bezoekers. Wij hebben Kameryck en recreatieschap Stichtse Groenlanden als belanghebbenden en de gemeente Woerden ondersteund in het verkeerskundig onderbouwen van het bestemmingsplan. Het ging hierbij niet alleen om de parkeervraag die zou ontstaan als gevolg van de uitbreiding, maar ook om de wijze waarop het verkeer in reguliere situaties en op piekmomenten via het Oortjespad kan worden afgewikkeld. Hoewel de bezwaren omvangrijk waren heeft de Raad van State, mede door de gedegen verkeerskundige onderbouwing, uiteindelijk een positieve uitspraak gedaan voor de gemeente Woerden en de initiatiefnemer Kameryck.