Home » Nieuwsarchief » Scenario-evaluatie Terhulpensesteenweg

Scenario-evaluatie Terhulpensesteenweg

Datum: 02/02/2016

Met ons zusterbedrijf in Vlaanderen evalueerden we scenario’s voor de heraanleg van de as Terhulpensesteenweg-Delleurlaan-Solvaylaan net buiten Brussel. Een belangrijke grootstedelijke verkeersas, die ook door de kern van Bosvoorde loopt en waarlangs ook scholen, kinderopvang, woningen, bedrijven en een station liggen. De heraanleg moet veiligheid en comfort voor fietsers, voetgangers en OV-gebruikers verbeteren, en ook de tram meer voorrang geven. Tegelijk moet het verkeer wel goed blijven lopen en de wijken bereikbaar blijven zonder sluipverkeer. Via microsimulatie evalueerden wij drie ontwerpscenario’s, opgebouwd rond diverse combinaties van rotonde- en VRI-oplossingen op drie complexe kruispunten. Geanimeerde filmpjes maakten duidelijk wat goed en minder goed werkte voor de diverse weggebruikers. Dit vulden we aan met een gedetailleerde kwalitatieve evaluatie van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De resultaten leverden tal van verhelderende inzichten op, waarmee het Gewest aan de slag kan voor een definitief ontwerp.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok