Home » Nieuwsarchief » Sluipverkeer Kouwenaarsweg

Sluipverkeer Kouwenaarsweg

Datum: 17/02/2014

De Kouwenaarsweg is een ondergeschikte weg ten zuiden van Vaassen die als sluiproute wordt gebruikt. Verkeer uit het zuidelijke deel van Vaassen gebruikt deze weg om naar Apeldoorn te rijden. Door de aanwonenden wordt de belasting van de weg als hinderlijk en onveilig ervaren. Daarnaast heeft het veelvuldige gebruik van de weg bermschade tot gevolg. Redenen voor de gemeente Epe om op zoek te gaan naar oplossingen voor dit probleem. BVA Verkeersadviezen is gevraagd een maatregelenpakket op te stellen om het sluipverkeer tegen te gaan en de bereikbaarheid van het buitengebied zoveel als mogelijk te garanderen. De aansluitingen van de ondergeschikte wegen op het hoofdwegennet hebben hierbij speciale aandacht.