Home » Nieuwsarchief » Uitvoeringsplan parkeren Halfweg-Zuid

Uitvoeringsplan parkeren Halfweg-Zuid

Datum: 26/05/2016

Binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is recent het parkeerbeleid vastgelegd voor de kern Halfweg-Zuid. Het parkeerbeleidsplan biedt een heldere werkwijze hoe om te gaan met parkeervraagstukken in nieuwbouw- en bestaande gebieden. Nu er een goede basis is om de kwaliteit van het parkeren te toetsen, is het moment aangebroken om de knelpunten ten aanzien van parkeren helder in kaart te brengen en de verschillende oplossingsmogelijkheden nader te verkennen. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een uitvoeringsplan parkeren op te stellen. De opdracht bestaat uit het uitvoeren en analyseren van een parkeeronderzoek voor de kern Halfweg-zuid, het vaststellen van de knelpunten en het formuleren van oplossingsrichtingen. In samenwerking met de belanghebbenden stellen we een concreet uitvoeringsprogramma op om de parkeersituatie verder te verbeteren.

Meer informatie? Mail Jan Haveman