Home » Nieuwsarchief » Uitwerking varianten Nieuwveenselanden-N375

Uitwerking varianten Nieuwveenselanden-N375

Datum: 30/09/2014

Onlangs hebben wij in opdracht van de gemeente Meppel een aantal mogelijke vormen van de aansluiting Nieuwveenselanden-N375 globaal uitgewerkt en beoordeeld. Hierbij hebben wij niet alleen gekeken naar verkeerskundige aspecten (afwikkeling, verkeersveiligheid etc), maar ook naar stedenbouwkundige/landschappelijke effecten, de impact op natuur en milieu en de kosten van diverse varianten.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is BVA nu gevraagd een vervolgstudie uit te voeren naar de meest optimale vormgeving van de aansluiting Nieuwveenselanden-N375. De studie moet in meer detail duidelijkheid geven over de mate van afwikkeling in verschillende situaties en de robuustheid van de oplossing. Aspecten die tevens een rol spelen in de afweging zijn de ruimtebehoefte, realiseringskosten en de inpasbaarheid van de fietsroute tussen Nijeveen/Nieuwveenselanden en het centrum van Meppel. Voor deze studie werken wij onder meer het verkeerskundig ontwerp voor een drietal varianten nader uit en voeren wij statische en dynamische modelberekeningen met de bijbehorende analyses uit.