Home » Nieuwsarchief » Veiligheidssituatie Aaltenseweg Lichtenvoorde

Veiligheidssituatie Aaltenseweg Lichtenvoorde

Datum: 30/03/2016

Er bestaan plannen om aan de oostzijde van de kern Lichtenvoorde een nieuwe aansluiting te realiseren tussen de Oude Winterswijkseweg (N312) en de Hamelandweg (N313). Om de nieuwe verbinding mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. Inmiddels is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Hierop zijn zienswijzen ingebracht. De zienswijzen richten zich vooral op de gevolgen die de nieuwe aansluiting heeft op de verkeerssituatie op de Aaltenseweg. BVA Verkeersadviezen is gevraagd de situatie onafhankelijk te beoordelen. Daarbij gaan wij in op een tweetal vragen. Allereerst maken wij inzichtelijk welk effect de nieuwe aansluiting van de Oude Winterswijkseweg op de Hamelandweg ter hoogte van de Groten Bos heeft op de verkeersbelasting op de Aaltenseweg. Daarnaast wordt vastgesteld of een wijziging in de verkeersveiligheidssituatie op de Aaltenseweg te verwachten is als gevolg van deze intensiteitswijzigingen.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok