Home » Nieuwsarchief » Verkeersadvies wijk Vlietwijk te Voorschoten

Verkeersadvies wijk Vlietwijk te Voorschoten

Datum: 08/05/2013

De gemeente Voorschoten is van plan om de wijk Vlietwijk in Voorschoten her in te richten. Aan de hand van door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde mechanische verkeerstellingen in december 2012 en een inventarisatie onder de bewoners, waaruit knelpunten naar voren zijn gekomen, heeft de gemeente Voorschoten een maatregelenpakket opgesteld. Deze maatregelen leiden voor een deel tot een gewijzigde ontsluitingsstructuur van de wijk. Zo wordt voorgesteld op een aantal wegen éénrichtingverkeer in te stellen en wordt een aantal wegen (in dit geval bruggen) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor de besluitvorming over deze maatregelen is een nadere onderbouwing en onderzoek gewenst, waarvoor BVA Verkeersadviezen is gevraagd. BVA Verkeersadviezen heeft aanvullende mechanische tellingen en een beperkt kentekenonderzoek uitgevoerd (i.v.m. mogelijk sluipverkeer) en is momenteel bezig met het uitwerken van het advies over de voorgestelde maatregelen