Home » Nieuwsarchief » Verkeersbesluit Zeesse (gemeente Ommen)

Verkeersbesluit Zeesse (gemeente Ommen)

Datum: 24/10/2016

De gemeente Ommen voert de volgende werkzaamheden uit:

– de Zeesserweg in Ommen wordt ingericht als fietsstraat en de voorrangsregeling wordt opgeheven;

– een parkeerverbod wordt ingesteld op een deel van de Wilhelminastraat;

– de rijrichting van het eenrichtingsverkeer op Schapenallee wordt gewijzigd;

– een stopverbod wordt ingesteld in de schoolzone aan De Schammelte.

Een aantal van de voorgenomen maatregelen vereisen het opstellen van een verkeersbesluit. Daarbij ondersteunden wij de gemeente. Dat betekent dat wij snel en accuraat de volgende stappen doorlopen:

– Doorspreken inrichtingsplan zodat wij een goed begrip krijgen waarom de verkeerssituatie gewijzigd wordt en zodat we de keuzes die daarin gemaakt zijn kunnen onderbouwen in het besluit;

– Veldinventarisatie huidige bebording in betreffende gebied;

– Uitwerken concept verkeersbesluit;

– Opstellen bebordingsplan dat aansluit op verkeersbesluit;

– Verkeersbesluit en bebordingsplan gezamenlijk bespreken;

– Definitief maken van het verkeersbesluit.

Met deze stappen zorgen we voor één of meer kant en klare verkeersbesluiten die klaar zijn voor het formele besluitvormingstraject.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok