Home » Nieuwsarchief » Verkeerskundig adviseur WTC

Verkeerskundig adviseur WTC

Datum: 22/10/2014

De Zuidas in Amsterdam is volop in beweging. WTC Amsterdam wil actief meedenken en werken aan het bereikbaar houden van de Zuidas voor alle vervoerswijzen. BVA helpt het WTC bij het toetsen van de (ruimtelijke) plannen in het gebied van de Zuidas op de aspecten mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij het beoordelen en opzetten van verkeersstudies. Maar meer nog vormt BVA een vraagbaak voor het WTC waarbij wij pro-actief meedenken en de ontwikkelingen in het gebied volgen. BVA helpt het WTC bij het uitwerken van voorstellen en ideeën om meer grip te krijgen op de kwaliteit van de bereikbaarheid op de Zuidas.