Home » Nieuwsarchief » Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

Datum: 28/04/2016

In Halfweg zijn er plannen om een outletcenter te realiseren ten zuiden van de Haarlemmerstraatweg op het terrein van Sugar City. Naast de outlet zal er ook een supermarkt worden gerealiseerd en er zijn ook nog mogelijkheden om andere voorzieningen op deze locatie te bouwen. Voor de realisatie van de supermarkt en het outletcenter zijn de omgevingsvergunningen al verleend. Punt van discussie en nadere uitwerking is op dit moment nog de verkeersafwikkeling. En dan niet zozeer de afwikkeling op het terrein zelf, maar de ontsluiting van de totale ontwikkeling op het lokale wegennet. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt als beheerder van de lokale wegen uiteraard ook bij het planproces betrokken en dient als beheerder randvoorwaarden mee te geven voor het uiteindelijke ontwerp. Daarnaast dient de gemeente de uitkomsten van de berekeningen en ontwerpen te beoordelen en te toetsen. BVA Verkeersadviezen voorziet de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude van verkeerskundige ondersteuning en helpt de gemeente bij het maken van de juiste verkeerskundige keuzes voor een goede inpassing van het outletcenter in de omgeving.

Meer informatie? Mail Jan Haveman