Home » Nieuwsarchief » Verkeersstudie Nunspeet

Verkeersstudie Nunspeet

Datum: 21/12/2015

Het wegnemen van de verkeersdruk en bijbehorende knelpunten ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid rondom het stationsgebied vormt een belangrijk speerpunt binnen de gemeente Nunspeet. De gemeente Nunspeet overweegt de realisatie van een westelijke rondweg om de verkeersproblemen blijvend en voor alle belanghebbenden op te lossen. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente gevraagd om een antwoord te geven op de vraag of de aanleg van een westelijke rondweg (verkeerskundig) zinvol is, of de rondweg (planologisch/juridisch) ook daadwerkelijk kan en mag worden aangelegd en wat de kosten en projectrisico’s zijn. Om de effecten goed in te kunnen schatten heeft BVA Verkeersadviezen een pragmatische actualisatie van het gemeentelijke verkeersmodel uitgevoerd. In het verkennende onderzoek zijn uiteindelijk de voor- en nadelen van een viertal varianten bestudeerd, daarbij is samengewerkt met SoppeGundelachWitbreuk advocaten, Eco Consult en buro Hollema.