Home » Nieuwsarchief » Verkeersstudie ontsluiting HAN – Nijmegen

Verkeersstudie ontsluiting HAN – Nijmegen

Datum: 29/04/2014

In opdracht van de Hogeschool Arnhem Nijmegen bestudeert BVA een tweetal ontsluitingsstructuren voor de nieuwbouw van de Faculteit Arnhem Nijmegen. Uitgangspunt hierbij is dat de bereikbaarheid, verkeersafwikkeling (lokaal en bovenlokaal) en verkeersveiligheid gewaarborgd moet blijven. Het beoordelen van de verschillende ontsluitingsstructuren heeft plaatsgevonden voor een tweetal parkeerscenario’s. De HAN heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de mogelijkheden van de veilige aansluiting te onderzoeken aan de hand van de nieuwe parkeerkentallen en een inschatting te maken van de effecten. Voor het uitvoeren van de verkeerskundige toets heeft een actualisatie plaatsgevonden van de verwachte verkeersbewegingen op wegvakken in het studiegebied Heyendaalseweg – Eduard Noyonslaan. Vervolgens is een verkeerskundige toets uitgevoerd ten aanzien van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling voor het maatgevende moment en mede gebaseerd op de resultaten van vorige dynamische simulaties. Naar aanleiding van de uitkomsten is het verkeerskundig ontwerp nader uitgewerkt en beoordeeld op het aspect verkeersveiligheid.