Home » Nieuwsarchief » Verkeersveiligheid schoolomgevingen

Verkeersveiligheid schoolomgevingen

Datum: 06/05/2014

Aan de noordwestzijde van Coevorden bevindt zich een aantal basisscholen. De gemeente Coevorden voert samen met deze scholen een actief beleid om de verkeersveiligheid rondom de scholen te vergroten. Hiervoor worden diverse educatieve projecten uitgevoerd. Aanvullend hierop zijn er enkele infrastructurele maatregelen gewenst in de omgeving van de scholen. In opdracht van en samen met de gemeente Coevorden hebben wij de omgeving van de vijf scholen geobserveerd tijdens het halen en brengen van leerlingen. Op basis van deze observaties is een aantal knelpunten naar voren gekomen. Wij hebben aan de hand van de bevindingen een maatregelenpakket opgesteld, waarmee met beperkte financiële middelen en op korte termijn (quick wins) verbetering van de verkeersveiligheidssituatie gerealiseerd kan worden.