Home » Nieuwsarchief » Verkeersvisie Goor

Verkeersvisie Goor

Datum: 10/11/2017 In het stadje Goor is op een belangrijke invalsweg naar het centrum éénrichtingverkeer ingesteld. Een evaluatie van die maatregel wees uit dat het effect daarvan (zeer) positief was, maar diverse partijen binnen Goor betwistten die uitkomst.

In de zomer van 2017 hebben de Stadsraad Goor, Goor Collectief en de Gemeente Hof van Twente op aandringen van de gemeenteraad de handen constructief ineen geslagen om tot een gezamenlijk oordeel en gezamenlijke visie op het verkeer te komen.  BVA Verkeersadviezen is daarbij gevraagd als onafhankelijk verkeersadviseur, samen met bureau Over Morgen, dat verantwoordelijk is voor het proces. Lees meer op de speciale website die voor deze kwestie in het leven is geroepen: www.verkeersvisiegoor.nl