Home » Nieuwsarchief » Verplaatsen toegang fabriek Rouveen

Verplaatsen toegang fabriek Rouveen

Datum: 08/04/2015

Zuivelfabriek CZ Rouveen is van plan de toegankelijkheid van de fabriek te verbeteren. De gedachte is om aan de achterzijde van het perceel een nieuwe toegang te realiseren op de Bisschopsweg. Vervolgens kan dan via deze weg naar Staphorst worden gereden, waardoor het vrachtverkeer niet langs de intensieve lintbebouwing rijdt wat de leefbaarheid ten goede komt. In de toekomst is aan de zuidzijde van Staphorst een nieuwe aansluiting op de A28 voorzien wat de bereikbaarheid van de fabriek sterk zal verbeteren.

BVA Verkeersadviezen is gevraagd de effecten van het verplaatsen van de toegang van CZ van de Oude Rijksweg naar de Bisschopsstraat inzichtelijk te maken. Daartoe zijn gedurende langere perioden zowel visuele als mechanische tellingen verricht. Op basis van de geïnventariseerde verkeersstromen zijn vervolgens de effecten inzichtelijk gemaakt als gevolg van het verplaatsen van de bedrijfstoegang. Daarbij is tevens een toekomstscenario uitgewerkt. De effectenanalyse heeft zich gericht op de aspecten veiligheid, hinder (geluid) en beheer en onderhoud.