Home » Nieuwsarchief » Westsingel – Rijksweg, gemeente Duiven

Westsingel – Rijksweg, gemeente Duiven

Datum: 25/01/2017

Het kruispunt Westsingel – Rijksweg maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet van de gemeente Duiven. Het kruispunt is daarnaast ook een belangrijk uitwisselpunt voor grote aantallen fietsers tussen Duiven en Westervoort en Duiven en het regionale bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. De gemeente Duiven wil de kwaliteit van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid verder verbeteren. In 2018 staat er een grootschalig onderhoud voor het kruispunt Westsingel – Rijksweg in de gemeente Duiven gepland. BVA Verkeersadviezen is gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de meest optimale kruispuntinrichting, daarbij wordt ook gekeken naar alternatieve verbindingsstructuren voor het fietsnetwerk. Onderdeel van de variantenstudie vormt ook het betrekken van de meningen van de verschillende belanghebbenden binnen de gemeente. Belangrijke onderzoeksvragen zijn: Moeten de huidige ligging van de fietspaden behouden blijven? Moeten er andere keuzes gemaakt worden ten aanzien van het combineren van rijbanen? Is een fietstunnel of -brug een logisch en haalbaar alternatief om de veiligheid en het comfort te verbeteren? Is een VRI sowieso wel de geëigende vorm van het kruispunt?