Home » Nieuwsarchief » Wijkverkeersplannen Epe

Wijkverkeersplannen Epe

Datum: 13/04/2016

Epe gaat enkele verblijfsgebieden binnen en buiten de bebouwde kom overeenkomstig de Duurzaam Veilig principes inrichten als 30 of 60 km/uur zones. Wij zijn door de gemeente Epe gevraagd om het planproces hiervoor inhoudelijk en procedureel te begeleiden. Onze werkzaamheden bestaan uit een inventarisatie van de kenmerken van de geselecteerde wijken, het organiseren van een informatieavond en workshop, het opstellen van de maatregelen om tot een duurzaam veilige inrichting te komen en het begeleiden van de definitieve planvorming. BVA Verkeersadviezen heeft de afgelopen jaren al meerdere van deze trajecten begeleid en uitgevoerd voor de gemeente Epe.

Meer informatie? Mail Jan Haveman