Home » Nieuwsarchief » Winkelcentrum Zuiderkade Emmeloord

Winkelcentrum Zuiderkade Emmeloord

Datum: 08/11/2012

De gemeente Noordoostolder en Proplan-ontwikkeling zijn bezig met het revitaliseren van het winkelgebied Zuiderkade. Een van de eerste maatregelen is de realisatie van een Lidl supermarkt met bijbehorende parkeervoorziening. Wij zijn door Proplan-ontwikkeling gevraagd het parkeerterrein en de ontsluiting hiervan vorm te geven. De ontwerpopgave is vooral het op veilige wijze aansluiten op de hoofdwegenstructuur en het op eenduidige wijze vormgeven van de parkeerplaats. De randvoorwaarden hierbij zijn het realiseren van voldoende parkeercapaciteit en het beperken van de ruimtebehoefte en de kosten.