Peter Kroeze

Peter volgde de opleiding verkeerstechniek aan de HTS in Leeuwarden. Van 1985 tot 1990 werkte hij als verkeerskundige bij de gemeente Soest en daarna bij drie adviesbureaus. Eerst bij BVA, toen nog in Raalte, van 1991 tot 1997. Daarna van 1998 tot 2001 als groepshoofd bij Goudappel Coffeng in Deventer. Tussen 2001 en 2016 was hij mede-directeur van Ligtermoet & Partners en sinds 2017 directeur van BVA Verkeersadviezen en dus weer terug op het oude nest.

Gedurende zijn jarenlange advieswerk heeft hij vele wegenstructuurplannen, verkeersbeleidsplannen, fietsplannen, verkeersveiligheidsplannen en herinrichtingsplannen gemaakt. Daarnaast wordt hij met regelmaat door kenniscentra gevraagd om mee te werken aan het opstellen of herzien van landelijke richtlijnen en het geven van opleidingen/cursussen op het gebied van infrastructuur en verkeersveiligheid. Peter beschikt voorts over een ruime ervaring in projectmanagement van realisatie infrastructuur en het begeleiden van planprocessen. Peter is gecertificeerd verkeersveiligheidauditor en vanwege zijn verkeerskundige kennis is hij lid van de Commissie voor de MER.

Jan Haveman

Jan heeft de opleiding Verkeerstechniek aan de HTS te Leeuwarden gevolgd. Van 1990-2001 werkte hij bij BVA op een breed gebied binnen de verkeerskunde, van het organiseren en uitvoeren van verkeerskundige onderzoeken tot het schrijven van beleidsmatige adviezen. In 2001 is mede eigenaar / directeur van BVA geworden.

De inhoudelijke werkzaamheden richten zich op het opstellen van beleidsadviezen op basis van zijn specialismen van verkeersonderzoek, verkeersontwerp en akoestische onderzoeken (Wet geluidhinder). Ook heeft Jan veel ervaring in het (bege)leiden van planprocessen en het presenteren van de uitkomsten hiervan. Daarnaast geeft Jan af en toe gastcolleges op het Deltion college in Zwolle en is hij lid van de beroepenveld-commissie van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden.