Melvine Ruigrok

Melvine studeerde in 1998 af aan de opleiding verkeerskunde (NHTV) te Breda, en volgde daarna in de periode 1998 tot 2002 de studie Sociale Geografie (specialisatie GIS/Kartografie) aan de Universiteit van Utrecht. In 1998 is hij eveneens als verkeerskundige begonnen bij BVA Verkeersadviezen, toen nog in Raalte. Van 2003 tot 2008 is Melvine werkzaam geweest als adviseur geo-informatie bij Waterschap Velt en Vecht.

Daar heeft hij geholpen met het opzetten van de geografische informatievoorziening. In 2008 heeft Melvine bewust de keuze gemaakt om weer volledig in het werkveld ‘verkeer en vervoer’ te gaan werken. Tussen 2008 en 2014 is hij bij Royal HaskoningDHV als adviseur betrokken geweest bij uiteenlopende studies ten behoeve van project-, plan- en beleidsontwikkeling. Vanuit zijn een multidisciplinaire achtergrond is Melvine inzetbaar als allround verkeerskundige met een brede blik naar andere werkvelden. Hij heeft grote affiniteit met het opstellen van heldere beleids- en uitvoeringsplannen, en schuwt ook de techniek niet met specifieke kennis van verkeersmodellen en GIS.

Patrick Elsinga

Patrick werkt sinds mei 2021 bij BVA. Begin februari 2021 heeft hij zijn opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling afgerond op de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden en heeft tijdens zijn opleiding het verkeerskundige vakgebied vanuit verschillende facetten mogen meemaken, waardoor hij veel kennis heeft opgedaan.

Binnen BVA vindt Patrick het prettig om in een klein team te werken waar de communicatielijnen kort zijn. Naast de algemene verkeerskundige advisering en het bedenken van creatieve oplossingen voor mobiliteits- en verkeersvraagstukken, houdt zij zich ook bezig met verkeerskundig ontwerp, verkeersveiligheid en kwantitatief verkeersonderzoek. Daarnaast kan Patrick ook worden ingezet op vraagstukken die te maken hebben met stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling. Hij wil zichzelf binnen BVA graag verder ontwikkelen tot een ervaren allround verkeerskundige.

Thomas den Besten

Thomas is sinds juli 2022 afgestuurd aan de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling Mobiliteit. Tijdens deze opleiding heeft hij veel mogen leren over verschillende verkeerskundige vraagstukken binnen projecten en stages.

BVA biedt korte lijnen, betrokkenheid, diversiteit aan vraagstukken en veel ervaring. Hierdoor hoopt Thomas zich breed te kunnen ontwikkelen, waardoor hij als verkeerskundige zijn kennis en vaardigeden op veel verschillende type vraagstukken kan toepassen. Thomas gaat zich daarom in eerste plaats bezig houden met veel verschillende projecten wat varieert van parkeeronderzoek, verkeersveiligheid tot ontwerp en gebiedsanalyses. Ook ondersteunt hij de afdeling verkeer van de gemeente Weststellingwerf. Op basis van de ervaringen die hij het komende jaar opdoet zal hij zich op meer specifieke verkeerskundige onderwerpen gaan specialiseren.