Beoordeling MER-projecten namens Commissie MER

Peter Kroeze vormt een vaste verkeerskundig adviseur van de Commissie MER. Namens de commissie beoordeelt hij milieueffectrapportages voor het aspect verkeer en vervoer. BVA Verkeersadviezen is daarmee goed op de hoogte van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan MER- en Tracé-studies. Wij kunnen uiteraard ook MER-studies verrichten die voldoen aan de kwaliteitseisen die door de commissie gesteld worden.