Dynamische verkeersmodellen

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij dynamische verkeersmodellen gebouwd in Vissim en TransModeller. Hiermee kunnen wij in groot detail de verkeerssituatie op kruispunten of op deelnetwerken beoordelen. In het overgrote deel van de verkeersstudies waar wij een dynamisch model toepassen, worden meerdere netwerkalternatieven vergeleken en afgewogen. BVA Verkeersadviezen kan zowel een dynamisch model uit bestaande statische modellen bouwen als op basis van waargenomen verkeersstromen in verkeersonderzoeken. Een aantal opdrachten waar we dynamische modellen hebben toegepast zijn:

  • Terhulpsesteenweg, Brussel
  • Nieuwgraaf, Duiven
  • Transferium, Haren
  • N375, Meppel