Projectondersteuning Hoogwatergeul Veessen

Een van de projecten die in het kader van Ruimte voor de Rivier wordt gerealiseerd is de Hoogwatergeul Wapenveld-Veessen. Door het waterschap Vallei en Veluwe is BVA Verkeersadviezen gevraagd voorafgaand en tijdens de uitvoering de door de uitvoerende partijen te zetten stappen in dit traject verkeerskundig te toetsen. Toetsing vindt plaats op de wijze waarop de aannemer de eisen uit de vraagspecificatie vertaalt naar het uiteindelijke en definitieve ontwerp.

Advies, ondersteuning & project management & audits

BVA Verkeersadviezen helpt gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, particulieren, bedrijven, stedenbouwkundige bureaus, civieltechnische bureaus, aannemers, advocatuur en anderen die zitten met specifieke vraagstukken over verkeer, mobiliteit en infrastructuur.

Meer weten?

Projectondersteuning Hoogwatergeul Veessen

Een van de projecten die in het kader van Ruimte voor de Rivier wordt gerealiseerd is de Hoogwatergeul Wapenveld-Veessen. De hoogwatergeul wordt ter hoogte van Veessen parallel aan de IJssel aangelegd en zal bij (zeer) hoogwater met de IJssel gaan mee stromen om op deze manier de waterstanden in de IJssel te verlagen en wateroverlast te voorkomen. Als de hoogwatergeul gaat mee stromen ontstaat tussen de hoogwatergeul en de IJssel een soort eiland, wat nog via twee bruggen te bereiken is. In het verleden hebben wij aan de hand van het opstellen van bereikbaarheidsisochronen bepaald welke effecten dit heeft op de aanrijtijden van de hulpdiensten. Mede op basis hiervan is gekozen voor vormgeving zoals die de komende jaren zal worden uitgevoerd. Inmiddels is het project in een vergevorderd stadium en is opdracht verleend om tot uitvoering over te gaan. Door het waterschap Vallei en Veluwe is BVA Verkeersadviezen gevraagd voorafgaand en tijdens de uitvoering de door de uitvoerende partijen te zetten stappen in dit traject verkeerskundig te toetsen. Toetsing vindt plaats op de wijze waarop de aannemer de eisen uit de vraagspecificatie vertaalt naar het uiteindelijke en definitieve ontwerp.

Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe

Jaar: 2014-2015