Peter Kroeze

Peter volgde de opleiding verkeerstechniek aan de HTS in Leeuwarden. Van 1985 tot 1990 werkte hij als verkeerskundige bij de gemeente Soest en daarna bij drie adviesbureaus. Eerst bij BVA, toen nog in Raalte, van 1991 tot 1997. Daarna van 1998 tot 2001 als groepshoofd bij Goudappel Coffeng in Deventer. Tussen 2001 en 2016 was hij mede-directeur van Ligtermoet & Partners en sinds 2017 directeur van BVA Verkeersadviezen en dus weer terug op het oude nest.

Gedurende zijn jarenlange advieswerk heeft hij vele wegenstructuurplannen, verkeersbeleidsplannen, fietsplannen, verkeersveiligheidsplannen en herinrichtingsplannen gemaakt. Daarnaast wordt hij met regelmaat door kenniscentra gevraagd om mee te werken aan het opstellen of herzien van landelijke richtlijnen en het geven van opleidingen/cursussen op het gebied van infrastructuur en verkeersveiligheid. Peter beschikt voorts over een ruime ervaring in projectmanagement van realisatie infrastructuur en het begeleiden van planprocessen. Peter is gecertificeerd verkeersveiligheidauditor en vanwege zijn verkeerskundige kennis is hij lid van de Commissie voor de MER.

Jan Haveman

Jan heeft de opleiding Verkeerstechniek aan de HTS te Leeuwarden gevolgd. Van 1990-2001 werkte hij bij BVA op een breed gebied binnen de verkeerskunde, van het organiseren en uitvoeren van verkeerskundige onderzoeken tot het schrijven van beleidsmatige adviezen. In 2001 is mede eigenaar / directeur van BVA geworden.

De inhoudelijke werkzaamheden richten zich op het opstellen van beleidsadviezen op basis van zijn specialismen van verkeersonderzoek, verkeersontwerp en akoestische onderzoeken (Wet geluidhinder). Ook heeft Jan veel ervaring in het (bege)leiden van planprocessen en het presenteren van de uitkomsten hiervan. Daarnaast geeft Jan af en toe gastcolleges op het Deltion college in Zwolle en is hij lid van de beroepenveld-commissie van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden.

Melvine Ruigrok

Melvine studeerde in 1998 af aan de opleiding verkeerskunde (NHTV) te Breda, en volgde daarna in de periode 1998 tot 2002 de studie Sociale Geografie (specialisatie GIS/Kartografie) aan de Universiteit van Utrecht. In 1998 is hij eveneens als verkeerskundige begonnen bij BVA Verkeersadviezen, toen nog in Raalte. Van 2003 tot 2008 is Melvine werkzaam geweest als adviseur geo-informatie bij Waterschap Velt en Vecht.

Daar heeft hij geholpen met het opzetten van de geografische informatievoorziening. In 2008 heeft Melvine bewust de keuze gemaakt om weer volledig in het werkveld ‘verkeer en vervoer’ te gaan werken. Tussen 2008 en 2014 is hij bij Royal HaskoningDHV als adviseur betrokken geweest bij uiteenlopende studies ten behoeve van project-, plan- en beleidsontwikkeling. Vanuit zijn een multidisciplinaire achtergrond is Melvine inzetbaar als allround verkeerskundige met een brede blik naar andere werkvelden. Hij heeft grote affiniteit met het opstellen van heldere beleids- en uitvoeringsplannen, en schuwt ook de techniek niet met specifieke kennis van verkeersmodellen en GIS.

Martijn Nijboer

Martijn is eind jaren 80 in dienst gekomen bij Combo, voormalig onderdeel van BVA. Hij programmeerde diverse aan verkeer gerelateerde computerprogramma’s. Begin jaren 90 kwam hij bij BVA in dienst en begon hij met meer uitvoerend verkeersonderzoek. In de beginperiode lag de nadruk op openbaar vervoerenquêtes naast de gebruikelijke kenteken- en parkeeronderzoeken en visuele tellingen. In de loop der jaren richten de werkzaamheden zich steeds meer op onder andere mechanische verkeerstellingen en ontwikkelde Martijn zich tot een ervaren verkeersonderzoeker: het voorbereiden en uitvoeren van onderzoek en het verwerken van de resultaten hiervan. Daarnaast is het vervolmaken en uitbreiden van bestaande en zelf ontwikkelde software voor de verwerking van onderzoeksdata nog steeds een taak van Martijn.

Francy van der Werf

Francy houdt zich voor BVA bezig met alle financieel-administratieve processen. Zij doet dat vanuit het kantoor in Zwolle.

Patrick Elsinga

Patrick werkt sinds mei 2021 bij BVA. Begin februari 2021 heeft hij zijn opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling afgerond op de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden en heeft tijdens zijn opleiding het verkeerskundige vakgebied vanuit verschillende facetten mogen meemaken, waardoor hij veel kennis heeft opgedaan.

Binnen BVA vindt Patrick het prettig om in een klein team te werken waar de communicatielijnen kort zijn. Naast de algemene verkeerskundige advisering en het bedenken van creatieve oplossingen voor mobiliteits- en verkeersvraagstukken, houdt zij zich ook bezig met verkeerskundig ontwerp, verkeersveiligheid en kwantitatief verkeersonderzoek. Daarnaast kan Patrick ook worden ingezet op vraagstukken die te maken hebben met stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling. Hij wil zichzelf binnen BVA graag verder ontwikkelen tot een ervaren allround verkeerskundige.

Thomas den Besten

Thomas is sinds juli 2022 afgestuurd aan de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling Mobiliteit. Tijdens deze opleiding heeft hij veel mogen leren over verschillende verkeerskundige vraagstukken binnen projecten en stages.

BVA biedt korte lijnen, betrokkenheid, diversiteit aan vraagstukken en veel ervaring. Hierdoor hoopt Thomas zich breed te kunnen ontwikkelen, waardoor hij als verkeerskundige zijn kennis en vaardigeden op veel verschillende type vraagstukken kan toepassen. Thomas gaat zich daarom in eerste plaats bezig houden met veel verschillende projecten wat varieert van parkeeronderzoek, verkeersveiligheid tot ontwerp en gebiedsanalyses. Ook ondersteunt hij de afdeling verkeer van de gemeente Weststellingwerf. Op basis van de ervaringen die hij het komende jaar opdoet zal hij zich op meer specifieke verkeerskundige onderwerpen gaan specialiseren.

Bas Eilert

Sinds maart 2023 maakt Bas deel uit van het team van BVA. Eind 2019 rondde hij zijn opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit af aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Tijdens zijn studie heeft Bas zich verdiept in verschillende aspecten van het verkeerskundige vakgebied.

Binnen BVA waardeert Bas het werken in een klein en betrokken team. Naast de algemene verkeerskundige advisering, focust hij zich op data-analyse, GIS en visualisatie. Hij verzorgt de digitale participatietrajecten met Maptionnaire. Hij wil zichzelf de komende jaren verder ontwikkelen tot een ervaren allround verkeerskundig adviseur, met een bijzondere focus op de toepassing van de data-analyse voor mobiliteitsvraagstukken en de visualisatie daarvan.