Verkeerskundige onderbouwing De Nieuwe Pier Scheveningen

Omdat de huidige Pier in Scheveningen aan het einde is van zijn levensduur, wordt door Kondor Wessels en DanZep nagedacht over een herontwikkeling van de Pier. Deze herontwikkeling (‘De Nieuwe Pier’) moet leiden tot een nieuwe dynamiek in het gebied, waarbij de nieuwe Pier een toonbeeld moet gaan vormen van de Nederlandse waterbouwkunde en duurzaamheid. Een goede bereikbaarheid vormt een belangrijke pijler van deze planuitwerking en voorwaarde voor een verdere groei van bezoekers in Scheveningen. Duurzaamheid staat voorop bij de uitwerking van het thema bereikbaarheid. BVA Verkeersadviezen is gevraagd om hier een analyse naar te doen en te adviseren over kansrijke oplossingen.

Om Scheveningen aantrekkelijk te houden en duurzame groei te faciliteren zal de bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd moeten worden. Voor de bewoners en bezoekers van de Pier is een mobiliteitsconcept uitgewerkt dat positief effect heeft op heel Scheveningen en Den Haag. BVA heeft hiervoor eerst de mobiliteitsbehoefte van de nieuwe doelgroepen onderzocht.

Bezoekers aan de Pier komen met de fiets of het OV, of parkeren hun auto op de bestaande plekken of bij de nieuwe mobiliteitshub. Zij vervolgen vanaf daar hun weg met de shuttle, fiets of te voet. Voor bewoners wordt een beperkt aantal parkeerplekken op de Pier gerealiseerd, waarbij van een parkeernorm tussen 0,2 en 0,4 parkeerplaatsen per woning is uitgegaan. Daarnaast zet het mobiliteitsconcept in op deelvervoer (elektrische deelauto’s en fietsen). Dit past bij de trend dat gebruik belangrijker wordt dan bezit.

Het mobiliteitsconcept voor De Nieuwe Pier bestaat uit zes mobiliteitsprincipes. Ze richten zich op het ruimtelijk plan, de fysieke infrastructuur en technologie.

Opdrachtgever: Kondor Wessels

Jaar: 2019