Herinrichting Churchilllaan e.o. tot 30 km/uur zone

In het Haarlems Verkeers en -vervoersplan is opgenomen dat de gehele wijk Zuiderhout, waar de Churchilllaan en Willem van Zwijgerlaan onderdeel van uitmaken, als 30 km/uur zone zal worden ingericht. Momenteel zijn beide wegen nog asfaltwegen, waarop een maximum snelheid van 50 km/uur geldt. Alleen voor voetgangers zijn gescheiden voorzieningen opgenomen, de overige verkeersdeelnemers maken allen gebruik van dezelfde ruimte. Om de vormgeving van de Churchilllaan en Willem van Zwijgerlaan beter aan te laten sluiten bij de gewenste maximum snelheid van 30 km/uur zullen de wegen worden voorzien van een ander profiel.

Advies, ondersteuning & project management & audits

BVA Verkeersadviezen helpt gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, particulieren, bedrijven, stedenbouwkundige bureaus, civieltechnische bureaus, aannemers, advocatuur en anderen die zitten met specifieke vraagstukken over verkeer, mobiliteit en infrastructuur.

Meer weten?

Herinrichting Churchilllaan e.o. tot 30 km/uur zone

In het Haarlems Verkeers en -vervoersplan is opgenomen dat de gehele wijk Zuiderhout, waar de Churchilllaan en Willem van Zwijgerlaan onderdeel van uitmaken, als 30 km/uur zone zal worden ingericht. Momenteel zijn beide wegen nog asfaltwegen, waarop een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt. Alleen voor voetgangers zijn gescheiden voorzieningen opgenomen, de overige verkeersdeelnemers maken allen gebruik van dezelfde ruimte. Om de vormgeving van de Churchilllaan en Willem van Zwijgerlaan beter aan te laten sluiten bij de gewenste maximumsnelheid van 30 km/uur zullen de wegen worden voorzien van een ander profiel.

Om te komen tot een breed draagvlak voor de herinrichting van de wijk Zuiderhout tot 30 km/uur zone is een uitgebreid planproces doorlopen. In het planproces is bewoners en belanghebbenden drie keer de mogelijkheid geboden inspraak te hebben. Uiteindelijk heeft dit planproces geleid tot een gedragen ontwerp met betrekking tot de inrichting van de wijk tot 30 km/uur zone. Beide wegen worden voorzien van een smaller profiel en de restruimte die hierdoor ontstaat wordt ingevuld met plantvakken en/of vormgeven als parkeerruimte.

Met de voorgestelde maatregelen is weer een stap gezet in een duurzaam veilig inrichting van Haarlem.

Opdrachtgever: gemeente Haarlem

Jaar: 2016