Parkeeronderzoek Zutphen

In haar binnenstadvisie 2022 beschrijft de gemeente Zutphen hoe zij zich wil inzetten op het behouden en verbeteren van de attractiviteit, leefbaarheid en vitaliteit van de binnenstad. En juist de wijze waarop wordt omgegaan met het parkeren in en rond de binnenstad heeft een grote invloed op de totale uitstraling van de stad. Om meer ruimtelijke kwaliteit te kunnen bieden stelt de gemeente zichzelf onder andere de vragen over onderwerpen als centraliseren van parkeren, het (gedeeltelijk) autovrij maken van pleinen en wat voor effecten dit heeft op de binnenstedelijke dynamiek. Om deze vragen te beantwoorden heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Zutphen een parkeeronderzoek uitgevoerd.

BVA Verkeersadviezen heeft op alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen in het centrumgebied van Zutphen een parkeerdruk- en parkeerduurmeting uitgevoerd. De onderzoeksresultaten laten de parkeerdruk en -duur van de geparkeerde voertuigen op verschillende momenten zien, waarbij een onderverdeling van het totale onderzoeksgebied in verschillende sectoren is gemaakt.

Aan de hand van de kentekens van de geparkeerde voertuigen is ook de herkomst van de parkeerders opgevraagd bij de RDW. Uit de onderzoeksresultaten, afgebeeld in onderstaande kaart, blijkt dat de meeste parkeerders uit Zutphen komen en de omliggende kernen.

Onderscheid in onze aanpak was dat naast traditioneel parkeeronderzoek ook de kwaliteit van de parkeervoorzieningen is beoordeeld. Ten eerste heeft er een uitgebreide inventarisatie van alle parkeervoorzieningen plaatsgevonden, waarbij de paarkeervoorzieningen op een aantal criteria (parkeerruimte, vindbaarheid, uitstraling, sociale veiligheid) zijn beoordeeld. Daarnaast is op een aantal grotere parkeerterreinen een parkeerenquête gehouden. Aan de hand van de inventarisatie en enquêteresultaten was BVA goed in staat een kwalitatief oordeel te vormen van de parkeervoorzieningen.

Opdrachtgever: gemeente Zutphen

Jaar: 2018