Fietsonderzoek Zutphen

In haar binnenstadvisie 2022 beschrijft de gemeente Zutphen hoe zij zich wil inzetten op het behouden en verbeteren van de leefbaarheid, attractiviteit en vitaliteit van de binnenstad. Om het bijzondere karakter van Zutphen te behouden is onder meer de fiets van ongekend belang. Door meer inzicht te krijgen in de huidige staat van het fietsnetwerk en de kansen die er zijn om dit netwerk en bijbehorende stallingsvoorzieningen te verbeteren wil de gemeente het gebruik van de fiets verder stimuleren en eventuele negatieve bijeffecten tegen gaan. BVA Verkeersadviezen heeft hiervoor een uitgebreid fietsonderzoek uitgevoerd.

Het Fietsonderzoek Zutphen 2017 toetst de huidige kwaliteit van het fietsnetwerk op een drietal niveaus, waarbij de dichtheid en compleetheid van het netwerk, doorstroming op hoofdfietsroutes en fietsenstallingen zijn beoordeeld. Het inzicht werd verkregen door het objectief beoordelen van de kwaliteit en het gebruik van het huidige fietsnetwerk en de stallingsvoorzieningen in en rondom het centrum. Uiteraard was bij het onderzoek ook de inbreng van deerden van belang. Zo hebben ook de ideeën in de notitie ‘Fietsend door Zutphen’ (opgesteld door de Fietsersbond) een plaats gekregen in de analyse. Door de vastgestelde kwaliteit te vergelijken met de gemeentelijke ambities heeft BVA vervolgens een actieprogramma voor de korte en middellange termijn opgesteld.

Opdrachtgever: gemeente Zutphen

Jaar: 2017