Shared space Zuidelijke Parallelweg Westervoort

Het stationsplein op de Zuidelijke Parallelweg in Westervoort, met name de kruising Zuidelijke Parallelweg-Dorpsplein, vormt een belangrijk verkeersveiligheidsknelpunt in de gemeente. Hoewel de verkeersveiligheidssituatie de afgelopen jaren is verbeterd, vormt het stationsplein nog steeds een aandachtspunt, mede door het doorgaande karakter van de weg. De stationsomgeving wordt gedomineerd door de auto. Om het stationsgebied meer aanzien te geven van een verblijfsgebied kan de stationsomgeving als shared space omgeving worden heringericht. Een shared space omgeving biedt optimale kansen om de aanwezigheid van fietsers en voetgangers sterker te positioneren en een aantrekkelijke verblijfsruimte te creëren.

De gemeente Westervoort heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een ontwerp voor een shared space inrichting van het stationsplein uit te werken. Uitgangspunt hierbij was dat het geheel opheffen van de scheiding tussen de verschillende verkeersdeelnemers niet wenselijk wordt geacht, gezien de aanwezige snelfietsroute en huidige verkeersintensiteiten. Daarnaast vormde een verbetering van de bestaande looproute en oversteekvoorzieningen tussen het station en het centrum een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp.

In het ontwerp wordt het stationsplein vormgegeven als één verhoogd plein, voorzien van hetzelfde type verharding. Er zijn geen rijstroken voor gemotoriseerd verkeer aanwezig, maar door middel van straatmeubilair, bloembakken en bomen, wordt het autoverkeer over het plein geleidt. De twee rijrichtingen worden ter hoogte van de ingang van het station uit elkaar getrokken, waarbij de ruimte tussen de rijstroken met zitelementen en groen wordt voorzien. De inrichting van het stationsplein als shared space omgeving zorgt voor een optimale verbinding tussen de verschillende functies van het plein.

Opdrachtgever: gemeente Westervoort

Jaar: 2019