Verkenning herinrichting Heilweg Westervoort

De huidige inrichting van de Heilweg in de bebouwde kom van Westervoort past niet bij de functie van de weg. De inrichting nodigt gemotoriseerd verkeer uit om door te rijden en er is te weinig ruimte voor fietsers. De aanwezig fietsstroken zijn te smal en fietsverkeer voelt zich opgejaagd door gemotoriseerd verkeer. De gemeente Westervoort heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een verkennend onderzoek te doen naar de herinrichting van de Heilweg om de bestaande verkeersveiligheidsknelpunten op te lossen.

Uit een globale ruimtelijke verkenning bleek dat een herinrichting tot volwaardige gebiedsontsluitingsweg met eigen fietsvoorzieningen geen reële oplossing is omdat het fysiek niet mogelijk is om het benodigde profiel binnen de beschikbare ruimte in te passen. Het verder versmallen van de rijloper of fietsstroken in combinatie met het vasthouden aan de rijsnelheid van 50 km/uur leidt niet tot een fietsvriendelijke en veilig route. Op basis van deze conclusies is gezocht naar de mogelijkheden voor een inrichting als erftoegangsweg.

Voor de inrichting als erftoegangsweg heeft BVA twee basisvarianten uitgewerkt. In variant 1 wordt de rijbaan voorzien van brede fietsstroken (1,70 meter) en de resterende ruimte wordt toebedeeld aan gemotoriseerd verkeer. Variant 2 gaat uit van twee rabatstroken, gescheiden door een centrale middenstrook. Uit onze zicht zorgt een profielindeling zoals in variant 2 voor meer interactie tussen de verschillende verkeersdeelnemers. Een en ander betekent dat het verblijfskarakter van de weg wordt versterkt. Hiermee past een inrichting zoals in variant 2 beter bij een erftoegangsweg.

Opdrachtgever: gemeente Westervoort

Jaar: 2019