Veiligheidsrisico analyse vee en overwegen ProRail

Er zijn diverse NABO’s (Niet actief beveiligde overwegen) waar de overweg gebruikt wordt voor het oversteken van vee, meestal koeien die op een veldkavel weiden. ProRail heeft BVA Verkeersadviezen en 4Infra gevraagd om samen een veiligheidsrisico analyse op te stellen om het risico van vee over het spoor in kaart te brengen in diverse situaties, enkel- of dubbelspoor en diverse treinfrequenties.

Op basis van een aantal interne risicosessies zijn voor de verschillende situaties mogelijke risico’s en beheersmaatregelen geïdentificeerd. Vervolgens zijn de resultaten samengevat in een risicomatrix. Uit deze risicomatrix blijkt dat de risico’s met de hoogste scores worden veroorzaakt door medeweggebruikers op een overweg of door de kudde zelf.

Opdrachtgever: ProRail

Jaar: 2019