Parkeernormering onthaastingcentrum Stadshagen Zwolle

In Zwolle werden er plannen gevormd voor de realisatie van een onthaastingscentrum met een gezondheidskliniek, fitnessvoorziening, een yogastudio en een grootschalig wellnesscomplex. Gezien het formaat van het wellnesscomplex en de combinatie met andere functies werd verwacht dat het centrum een groot aantal bezoekers zou trekken, welke grotendeels met de auto komen. Om al deze bezoekers op te kunnen vangen is een parkeerterrein nodig met voldoende parkeerplaatsen. BVA Verkeersadviezen heeft onderzoek verricht naar het benodigde aantal parkeerplaatsen voor de realisatie van het onthaastingscentrum.

Advies, ondersteuning & project management & audits

BVA Verkeersadviezen helpt gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, particulieren, bedrijven, stedenbouwkundige bureaus, civieltechnische bureaus, aannemers, advocatuur en anderen die zitten met specifieke vraagstukken over verkeer, mobiliteit en infrastructuur.

Meer weten?

Parkeernormering onthaastingcentrum Stadshagen Zwolle

In Zwolle werden er plannen gevormd voor de realisatie van een onthaastingscentrum met een gezondheidskliniek, fitnessvoorziening, een yogastudio en een grootschalig wellnesscomplex. Gezien het formaat van het wellnesscomplex en de combinatie met andere functies werd verwacht dat het centrum een groot aantal bezoekers zou trekken, welke grotendeels met de auto komen. Om al deze bezoekers op te kunnen vangen is een parkeerterrein nodig met voldoende parkeerplaatsen. BVA Verkeersadviezen heeft onderzoek verricht naar het benodigde aantal parkeerplaatsen voor de realisatie van het onthaastingscentrum.

Om de parkeerbehoefte te bepalen heeft BVA twee verschillende methodes gehanteerd. De eerste methode om de parkeerbehoefte te bepalen was aan de hand van parkeerkengetallen. Hierbij is gebruik gemaakt van landelijke kencijfers van het CROW. De tweede methode richtte zich meer op de bezoekersaantallen. Uit een vergelijking van beide methodes bleek dat er een verschil is tussen het aantal parkeerplaatsen dat nodig is op basis van kengetallenberekeningen en op basis van bezoekersaantallen. Om de uitkomsten van beide methodes te valideren heeft BVA een vergelijking met bestaande wellnesscentra uitgevoerd. Hieruit bleek dat het op basis van bezoekersaantallen berekende aantal parkeerplaatsen reëel is.

Opdrachtgever: Lotuszen

Jaar: 2017