Mobiliteitsplan woningbouw Parkstraat te Zwolle

Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging van het kantoorgebouw aan de Parkstraat 1 te Zwolle tot appartementencomplex diende ook onderzoek te worden verricht naar de verkeerskundige effecten van de nieuwe functie. Met andere woorden hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig, hoeveel verkeer gaan de betreffende woningen genereren en kan deze hoeveelheid verkeer op adequate en verkeersveilige wijze worden afgewikkeld via de bestaande wegen? BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen deze verkeerskundige onderbouwing op te stellen.

Advies, ondersteuning & project management & audits

BVA Verkeersadviezen helpt gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, particulieren, bedrijven, stedenbouwkundige bureaus, civieltechnische bureaus, aannemers, advocatuur en anderen die zitten met specifieke vraagstukken over verkeer, mobiliteit en infrastructuur.

Meer weten?

Mobiliteitsplan woningbouw Parkstraat te Zwolle

Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging van het kantoorgebouw aan de Parkstraat 1 te Zwolle tot appartementencomplex diende ook onderzoek te worden verricht naar de verkeerskundige effecten van de nieuwe functie. Met andere woorden hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig, hoeveel verkeer gaan de betreffende woningen genereren en kan deze hoeveelheid verkeer op adequate en verkeersveilige wijze worden afgewikkeld via de bestaande wegen? BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen deze verkeerskundige onderbouwing op te stellen.

De parkeervraag en verkeersgeneratie is vastgesteld aan de hand van parkeernormen van de gemeente Zwolle, de meest recente kencijfers van het CROW en onze eigen expertise op dit vlak. Uit het onderzoek werd geconcludeerd dat de parkeerbehoefte bij toepassing van de geldende parkeernormen aanmerkelijk hoger ligt dan het aantal parkeerplaatsen dat ruimtelijk kan worden ingepast. Om een lagere norm te kunnen hanteren zijn maatregelen nodig. Hiervoor zijn meerdere (combinaties) van maatregelen denkbaar:

  • Bezoekersparkeren op omliggende terreinen;
  • Beschikbare parkeercapaciteit voor bewoners betaald maken (verhuren);
  • Deelauto’s inzetten.

Naast de parkeervraag en verkeersgeneratie is ook de gewenste ontsluitingsstructuur schematisch uitgewerkt en heeft een beoordeling van de toekomstige verkeersafwikkeling plaatsgevonden.

Opdrachtgever: Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV

Jaar: 2019