Parkeerbalans ontwikkeling Zwartewaterallee Zwolle

In Zwolle werden er plannen gevormd om een kantoorbestemming aan de Zwartewaterallee om te vormen tot woonbestemming. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen ondersteuning te bieden bij het vaststellen van de meest gewenste parkeersituatie rondom deze ontwikkeling.

Advies, ondersteuning & project management & audits

BVA Verkeersadviezen helpt gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, particulieren, bedrijven, stedenbouwkundige bureaus, civieltechnische bureaus, aannemers, advocatuur en anderen die zitten met specifieke vraagstukken over verkeer, mobiliteit en infrastructuur.

Meer weten?

Parkeerbalans ontwikkeling Zwartewaterallee Zwolle

In Zwolle werden er plannen gevormd om een kantoorbestemming aan de Zwartewaterallee om te vormen tot woonbestemming. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen ondersteuning te bieden bij het vaststellen van de meest gewenste parkeersituatie rondom deze ontwikkeling.

Om de parkeervraag van de geplande woningbouw inzichtelijk te maken is een parkeerbalans opgesteld waarbij in eerste instantie werd aangesloten op de uitgangspunten die de gemeente Zwolle hiervoor hanteert. Belangrijk aandachtspunt hierbij was de onderverdeling in de doelgroepen bewoners, werknemers en bezoekers. Een en ander heeft geleidt tot de toekomstige parkeervraag voor de voorziene woonontwikkeling.

Opdrachtgever: RED Vastgoed

Jaar: 2019