Verkeersproblematiek Tag Genemuiden

Aan de westzijde van Genemuiden liggen de woonwijken Greente en Tag. Laatstgenoemde wijk is nog in ontwikkeling. Ten westen van beide wijken bevindt zich het buitengebied van Genemuiden, waarin een aantal bedrijfsmatige activiteiten plaatsvindt. Het aan de bedrijven gerelateerde (vracht)verkeer wordt vanwege de aanwezigheid van het Zwarte Meer en Zwarte Water aan de noord- en westzijde in (zuid)oostelijke richting ontsloten. Echter verloopt deze ontsluitingsroute via (een van) beide eerdergenoemde wijken, waardoor binnen deze wijken overlast en verkeersonveiligheid wordt ervaren. De gemeente Zwartewaterland heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om de omvang van deze problematiek inzichtelijk te maken en een aantal oplossingsrichtingen die door de gemeente zijn geformuleerd te beoordelen.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heeft BVA eerst een uitgebreide inventarisatiefase doorlopen, waarin de huidige ontsluitingsstructuur en het gebruik van de wegen inzichtelijk is gemaakt. Hiervoor zijn onder andere mechanische tellingen uitgevoerd. Uit de inventarisatie bleek dat een deel van het (vracht)verkeer vanuit het buitengebied gebruik maakt van de route via de woonwijken.

Om vrachtverkeer door de wijken te voorkomen dient een alternatief voor het zware verkeer aanwezig te zijn. Feitelijk zijn deze alternatieve routes wel aanwezig, maar echter de wegen in het buitengebied zijn relatief smal en lenen zich niet voor de afwikkeling van veel (vracht)verkeer. Om de verkeersbewegingen van het verkeer door de wijk Tag te voorkomen zijn enerzijds oplossingen binnen de bestaande infrastructuur onderzocht. Daarnaast is ook de realisering van een nieuwe verbindingsweg onderzocht. Hoewel het aanleggen van een nieuwe randweg als beste oplossing voor de woonwijken wordt gezien, rechtvaardigen de extra investeringskosten niet de extra afname van verkeer in de wijken. Alles overziende wordt aanbevolen om de bestaande wegen in het buitengebied dusdanig aan te passen dat vrachtverkeer gebruik kan maken van de routes via het buitengebied.

Opdrachtgever: gemeente Zwartewaterland

Jaar: 2017