Ruimtelijk onderzoek Hotel Minervahaven

In de Minervahaven in Amsterdam worden plannen ontwikkeld om een extended stay-hotel met circa 580 kamers met ondersteunende (deels openbare) functies te kunnen ontwikkelen aan de Moermanskkade. De plannen passen echter niet binnen de kaders van het bestaande bestemmingsplan, reden waarom een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure dient een aantal onderzoeken te worden uitgevoerd en één van deze onderzoeken heeft betrekking op de te verwachten verkeerskundige consequenties. Van Riezen & Partners heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeerskundige onderbouwing bij de bestemmingsplanwijziging op te stellen.

Als eerste stap zijn de mogelijkheden binnen het bestaande bestemmingsplan inzichtelijk gemaakt. Binnen de mogelijke bestemmingen voor deze kavel zorgt volgens CROW-publicatie 317 (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) een kantoor met baliefunctie voor de meeste verkeersgeneratie. Uit de berekeningen is gebleken dat binnen de huidige bestemming een bedrijf met commerciële dienstverlening maximaal ongeveer 1.900 ritten per etmaal kan generen.

Voor de nieuwe functie, het hotel, is uitgegaan van een minimale en maximale situatie, waarbij de minimale situatie een 1-sterhotel is en de maximale situatie een 5-sterrenhotel. Voor het 5-sterrenhotel ligt het maximaal aantal ritten op etmaalbasis op ongeveer 1.650 ritten. Uitgaande van de maximale waarden zit er dus ruim 200 ritten verschil tussen de huidige- en de herbestemming.

Opdrachtgever: Van Riezen & Partners

Jaar: 2017