Second opinion parkeren schoolomgeving Brakkenstein Nijmegen

In het noordoostelijke kwadrant van de aansluiting Heyendaalseweg en de Lentiusstraat in Nijmegen wordt een nieuwe basisschool en kinderopvang gerealiseerd. Deze hebben een parkeervraag voor personeel en voor het halen en brengen van kinderen. Hiervoor zijn in de planprocedure diverse onderzoeken en berekeningen uitgevoerd. Dit aspect is echter aanleiding voor bezwaren tegen de planvorming, omdat de indruk bestaat dat er onvoldoende parkeergelegenheid beschikbaar is en het halen en brengen van kinderen tot overlast zal gaan leiden. BVA Verkeersadviezen is door Van Goud Advocaten namens de bezwaarmakers gevraagd om aan de hand van de stukken en het vigerende beleid te beoordelen of het parkeren zorgvuldig in de planvorming is meegenomen.

Opdrachtgever: Van Goud Advocaten

Jaar: 2016