Herinrichting Westkolk te Spaarndam

Op en rond de Kolk in Spaarndam wordt overlast ervaren als gevolg van het groeiende aantal geparkeerde voertuigen. Ook op de Westkolk neemt de parkeerproblematiek toe waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Vanuit de bewoners en ondernemers van de West- en Oostkolk wordt de wens geuit om een autoluwe(re) Westkolk te realiseren. De Dorpsraad Spaarndam heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een verkeerskundig ontwerp uit te werken waarin de Westkolk wordt heringericht als autoluw plein.

Verkeerskundig ontwerp & audits

BVA Verkeersadviezen heeft een naam en reputatie hoog te houden waar het gaat om verkeerskundig ontwerp en stedelijke en dorpse infrastructuur.

Meer weten?

Herinrichting Westkolk te Spaarndam

Op en rond de Kolk in Spaarndam wordt overlast ervaren als gevolg van het groeiende aantal geparkeerde voertuigen. Ook op de Westkolk neemt de parkeerproblematiek toe waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Vanuit de bewoners en ondernemers van de West- en Oostkolk wordt de wens geuit om een autoluwe(re) Westkolk te realiseren. De Dorpsraad Spaarndam heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een verkeerskundig ontwerp uit te werken waarin de Westkolk wordt heringericht als autoluw plein.

Tijdens een gezamenlijk startoverleg hebben BVA Verkeersadviezen samen met de Dorpsraad een rondgang over de Kolk gemaakt om de situatie ter plaatse in oogschouw te nemen. Daarnaast is het startoverleg gebruikt om de randvoorwaarden waar tijdens de herstructurering rekening mee moet worden gehouden samen vast te leggen.

Op basis van de uitgangspunten die tijdens het startoverleg zijn vastgesteld zijn een tweetal verkeersontwerpen uitgewerkt. Beide varianten moeten gezien worden als uitersten. De eerste variant kenmerkt zich in een optimalisatie/maximalisatie van het aantal parkeerplaatsen. De tweede variant richt zich nadrukkelijker op de leefbaarheid. De leefbaarheidsvariant kenmerkt zich in het ‘optimale’ evenwicht tussen parkeren en verblijven/leefbaarheid.

Opdrachtgever: Dorpsraad Spaarndam

Jaar: 2019