Verkeersveiligheidsonderzoek Schipholweg Haarlem

In opdracht van de gemeente Haarlem heeft BVA Verkeersadviezen een onderzoek uitgevoerd naar de verkeers(veiligheids)situatie op de oversteek van de Jetty Velustraat met de Schipholweg in Haarlem. Directe aanleiding daarvoor is een dodelijk ongeval met een fietser die overstak bij een groen tonend verkeerslicht en werd aangereden door een auto die door rood reed. Hoewel de politie nog onderzoek doet naar het ongeval, heeft de gemeente besloten parallel hieraan een onderzoek door BVA Verkeersadviezen uit te laten voeren.

Om de verkeersveiligheidssituatie op de betreffende locatie te kunnen beoordelen is een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. Hierbij is de locatie op basis van de 5 hoofdveiligheidsprincipes van Duurzaam Veilig beoordeeld. Hoewel voor de audit niet strikt noodzakelijk, is in deze situatie ook een mechanische telling en uitgebreide gedrags- en conflictobservatie uitgevoerd, om meer inzicht te krijgen in het ‘functioneren’ van de oversteek en de omliggende wegen.

Aan de hand van de uitkomsten van de audit is geconcludeerd dat de oversteeklocatie niet als Duurzaam Veilig kan worden aangemerkt. De grootste knelpunten doen zich voor op de aspecten homogeniteit, herkenbaarheid en vergevingsgezindheid.

Om de verkeersveiligheid op de betreffende locatie te verbeteren zijn mogelijke oplossingen uitgewerkt, waarbij een aantal scenario’s zijn ontwikkeld. De verschillende scenario’s zijn beoordeeld op basis van een aantal aspecten. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot een helder advies.

Opdrachtgever: gemeente Haarlem

Jaar: 2017