Verkeersveiligheidsaudit snelfietsroute Velp

Het stimuleren van fietsgebruik door een kwalitatief hoogwaardig hoofdnet fiets is een provinciaal streven. In het kader van het samenwerkingsproject ‘Fiets filevrij’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn een aantal snelfietsroutes aangelegd. Ook in de regio Arnhem is in diverse regio’s geïnvesteerd en/of is het voornemen tot realisatie. Voor de snelfietsroute tussen Arnhem-Dieren heeft de provincie Gelderland het initiatief genomen een verkenning uit te voeren. De provincie Gelderland heeft in samenwerking met de gemeenten Arnhem en Rheden en adviesbureau Goudappel Coffeng een tracéverkenning uitgevoerd. Ter hoogte van Velp loopt het aangedragen tracé parallel aan het spoor via een aantal ondergeschikte wegen. BVA Verkeersadviezen heeft een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd waarbij de inrichting van deze wegen is beoordeeld om antwoord op de vraag te geven of het aangedragen tracé verkeersveilig is voor fietsers.

Opdrachtgever: Anacon Infra

Jaar: 2019