Investeringsagenda Drachten Heerenveen

Investeringsagenda Drachten Heerenveen

Het doel van de Investeringsagenda is het verbeteren van de bereikbaarheid en ruimtelijk-economische structuur van beide plaatsen. De agenda is de compensatie van het niet doorgaan van de spoorlijn Groningen – Heerenveen. Daarvoor is een programma van 15 projecten samengesteld op het gebied van wegenbouw, spoor, economie, duurzaamheid en recreatie & toerisme. De projecten worden uitgevoerd in en rondom Drachten en Heerenveen. BVA heeft een bijdrage geleverd aan het projectmanagement van een aantal van deze projecten.

Projectleiding Holwerd aan Zee

Projectleiding Holwerd aan Zee

Holwerd aan Zee, ‘doorbraak voor mens en natuur’, zo heet het voorstel om letterlijk een gat in de zeedijk te maken. Hiermee zullen twee negatieve ontwikkelingen in het gebied keren: de economische krimp en de achteruitgang van de natuur. De afgelopen jaren zijn er veel gesprekken gevoerd, onderzoeken gedaan en zijn belangrijke partijen enthousiast gemaakt. Nu is het tijd voor actie. Om van idee tot realisatie te komen is het van belang dat de betrokken partijen gezamenlijk starten met de scopebepaling en uitwerking van fase 2 van het project Holwerd aan Zee. Peter Kroeze mag namens BVA Verkeersadviezen als projectleider een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking en realisatie van het project.

Oprdrachtgever: Provincie Fryslân

Jaar: 2020-2021

Projectleiding N381 Fryslân

Projectleiding N381 Fryslân

Peter Kroeze was namens BVA Verkeersadviezen projectleider bij de aanpak van de N381 tussen Drachten en de Drents-Friese grens. Deze weg is de afgelopen jaren aangepast aan de huidige eisen en richtlijnen. Bijzonder aan het project was dat er veel extra aandacht werd besteed aan de inpassing van de weg in het cultuurhistorische landschap. Kunstwerken zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen, nieuwe ongelijkvloerse kruisingen zijn aangelegd. Buiten het werk aan de weg zelf zijn ook tientallen compensatiemaatregelen gerealiseerd. Dat varieert van de herinrichting van binnenkomse pleinen in de dorpen langs de weg tot het afwaarderen en nieuw bestraten van het oude tracé van de N381.

Opdrachtgever: provincie Fryslân