Monitoring Mobiliteit Zuidas

Monitoring Mobiliteit Zuidas

Op de Zuidas in Amsterdam is de bereikbaarheid van groot belang gezien de vele bedrijven en andere bestemmingen en de grootschalige plannen voor aanleg van het ZuidasDOK. Wij denken en helpen mee aan het... - Lees meer

Herinrichting Rollandslaan Haarlem

Herinrichting Rollandslaan Haarlem

De Rollandslaan is een 30km-weg in een woonwijk. Door de ligging centraal in de wijk fungeert de Rollandslaan als doorsteek van en naar de Ramplaan. Er rijdt ook een bus.
De gemeente wil graag de... - Lees meer

Parkeren rond brede school Halfweg

Parkeren rond brede school Halfweg

Wij zijn gevraagd om mee te denken over het parkeren rond de brede school in Halfweg. Daarbij gaat het om het aantal parkeerplekken voor alle belanghebbenden, maar ook om hoe het gebied het meest efficient en... - Lees meer

Verkeersbesluit Zeesse (gemeente Ommen)

Verkeersbesluit Zeesse (gemeente Ommen)

De gemeente Ommen voert de volgende werkzaamheden uit:
- de Zeesserweg in Ommen wordt ingericht als fietsstraat en de voorrangsregeling wordt opgeheven;
- een parkeerverbod wordt ingesteld op een deel van... - Lees meer

Marjoke Seidel

Marjoke Seidel

In oktober is Marjoke Seidel bij ons begonnen. Marjoke is 26 jaar en is twee jaar geleden afgestudeerd aan de opleiding verkeerskunde in Leeuwarden. De afgelopen 1,5 jaar werkte Marjoke als adviseur verkeer... - Lees meer

Spoorwegovergang station Nunspeet

Spoorwegovergang station Nunspeet

De Elspeterweg is een belangrijke uitvalsweg tussen Nunspeet en de snelweg. Vlakbij NS-station Nunspeet kruist deze het spoor. Dat levert de nodige problemen op op het gebied van doorstroming en veiligheid.... - Lees meer

Verkeersstructuurplan gemeente Lochem

Verkeersstructuurplan gemeente Lochem

BVA gaat het nieuwe verkeersstructuurplan van de gemeente Lochem maken. We zijn erg enthousiast over de ambities van de gemeente ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. We... - Lees meer

Projectleiding N381 Friesland

Projectleiding N381 Friesland

Al vele jaren is Peter Kroeze namens ons betrokken bij de aanpak van de N381 tussen Drachten en de Drents-Friese grens. Deze weg wordt volledig aangepast aan de huidige eisen en richtlijnen. Peter is daarbij... - Lees meer

Soerelseweg Heerde

Soerelseweg Heerde

Wij voerden onderzoek uit naar de mogelijkheden effecten van het openstellen van de Soerelseweg voor autoverkeer in twee richtingen. De aanleiding was dat er tijdens afsluitingen van de Dorpsstraat een... - Lees meer

Herinrichting Churchilllaan Haarlem

Herinrichting Churchilllaan Haarlem

Voor de wijkraad Zuiderhout en Vredenhof in Haarlem hebben we een herinrichtingsplan opgesteld. De wijkraad nam dit initiatief omdat de wijk nog steeds niet was ingericht als 30 km/uur zone en de gemeente een... - Lees meer

Verkeersplan Raalte

Verkeersplan Raalte

Voor de gemeente Raalte maken we het nieuwe verkeersplan met bijbehorende uitvoeringsagenda. Het gaat om een actualisering/bijsturing van het bestaande GVVP uit 2004, met daarin enkele nieuwe accenten. Dit... - Lees meer

Uitvoeringsplan parkeren Halfweg-Zuid

Uitvoeringsplan parkeren Halfweg-Zuid

Binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is recent het parkeerbeleid vastgelegd voor de kern Halfweg-Zuid. Het parkeerbeleidsplan biedt een heldere werkwijze hoe om te gaan met parkeervraagstukken in... - Lees meer

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

In Halfweg zijn er plannen om een outletcenter te realiseren ten zuiden van de Haarlemmerstraatweg op het terrein van Sugar City. Naast de outlet zal er ook een supermarkt worden gerealiseerd en er... - Lees meer

Wijkverkeersplannen Epe

Wijkverkeersplannen Epe

Epe gaat enkele verblijfsgebieden binnen en buiten de bebouwde kom overeenkomstig de Duurzaam Veilig principes inrichten als 30 of 60 km/uur zones. Wij zijn door de gemeente Epe gevraagd om het... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds 2012.