Beoordelingen inrichting parkeergarages en -terreinen

Naast het uitwerken van verkeerskundige ontwerpen van parkeergarages en -voorzieningen voert BVA Verkeersadviezen ook regelmatig ontwerptoetsen uit, waarbij wij het ontwerp van een parkeervoorzieningen toetsen aan de hand van onder meer de eisen uit NEN 2443 (‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’). Wij beoordelen parkeervoorzieningen aan de hand van deze norm, waarbij de nadruk ligt op maatvoering. Maatvoering van de parkeervakken, rijwegbreedtes, bochtstralen en hellingbanen (en combinaties van deze aspecten).

Normen zijn echter één aspect die uiteraard in hoofdlijnen wel een indruk geven van het functioneren van een garage en eventuele tekortkomingen, maar er is meer. BVA Verkeersadviezen toetst ook de berijdbaarheid van de parkeerwegen, logica van de parkeervoorzieningen met betrekking tot de rijroutes, toegankelijkheid van de parkeervakken en verkeersveiligheid. Toetsing van deze aspecten vindt mede plaats op basis van rijcurvesimulaties (2D en 3D simulaties), waarbij wij gebruik maken van het simulatieprogramma AutoTurn, en onze praktijkervaring.

De afgelopen maanden hebben we diverse ontwerpen van parkeervoorzieningen beoordeeld, zoals:

  • Verkeerskundige beoordeling parkeergarage Amsterdam Amstel;
  • Beoordeling parkeergarage ROC Almere Poort.