Verkeersstudie Meet INN BPAO

Op het Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO) zal een fun en leisure concept genaamd Meet INN worden gerealiseerd. Het plan voorziet in de realisatie van een indoor speelparadijs (Bowling, Lasergame, Speeltuin e.a.), restaurants en een multifunctionele zaal. Binnen het vigerende bestemmingsplan kan geen leisure functie worden gerealiseerd, redenen waarom een bestemmingsplanwijziging nodig is. Voor de verkeerskundige onderbouwing bij deze bestemmingsplanwijziging voor BPAO heeft Van Riezen en Partners, BVA Verkeersadviezen gevraagd een verkeersonderzoek uit te voeren.

De verkeerskundige notitie richtte zich op het bepalen van de verkeersgeneratie en de vraag of er infrastructurele aanpassingen op de bestaande wegen en kruispunten noodzakelijk waren. Uit de verkeerskundige berekeningen bleek dat in de toekomstige situatie 2025 zowel met als zonder Meet INN de verkeershinder toeneemt op het kruispunt S106-Etnastraat wanneer geen aanvullende maatregelen genomen worden. Om vast te stellen of het aanpassen van de verkeersregeling een voldoende effectieve maatregelen is om het kruispunt S106-Etnastraat bereikbaar te houden heeft BVA aanvullende verkeersafwikkelingsberekeningen uitgevoerd o.a. met een dynamisch verkeersmodel.

Een ander aspect dat aandacht behoefte was de vervoers- en parkeerbehoefte. De parkeerbehoefte op het piekmoment in een normale (gemiddelde) week is vastgesteld op basis van de verwachte bezoekersaantallen per uur voor de verschillende functies, het aandeel autogebruik en de gemiddelde autobezetting.

Opdrachtgever: Van Riezen en Parnters

Jaar: 2016