Parkeeronderzoek supermarkt Aldi Vinkhuizen

Aldi is van plan de supermarkt in Vinkhuizen (Groningen) aan de Siersteenlaan te vergroten. Deze uitbreiding leidt wellicht tot een toenemende vraag aan parkeerruimte De gemeente Groningen wil graag inzicht in de mate waarin de parkeervraag zal gaan toenemen en de mate waarin deze extra vraag naar parkeerplaatsen nog kan worden opgevangen binnen de beschikbare parkeercapaciteit. Met andere woorden, zijn er (ook) na de uitbreiding van de Aldi supermarkt in de directe omgeving van de supermarkt voldoende parkeerplaatsen beschikbaar om te voorzien in de parkeerbehoefte? Rho adviseurs, die in opdracht van Aldi de ruimtelijke onderbouwing opstelde, heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om antwoord te geven op deze vraag.

Voor deze studie is eerst de huidige situatie in beeld gebracht. De supermarkt ligt op het terrein van het Winkelcentrum Vinkhuizen. Het Winkelcentrum heeft de beschikking over meerdere parkeervoorzieningen op het terrein. Om vast te stellen of dit terrein nog voldoende restcapaciteit herbergt om de (eventuele) extra parkeervraag als gevolg van de uitbreiding van de Aldi op te kunnen vangen is een parkeeronderzoek uitgevoerd.

Uit dit parkeeronderzoek is gebleken dat de aanwezige parkeercapaciteit in en rondom Winkelcentrum Vinkhuizen volstaat om de huidige parkeervraag te kunnen faciliteren. Echter, op het meest aangewezen parkeerterrein voor bezoekers van de Aldi is op een aantal registratiemomenten een bezettingsgraad boven de maximaal gewenste bezetting van 85% gemeten.

In de volgende stap van het onderzoek heeft BVA Verkeersadviezen aan de hand van landelijke kencijfers van het CROW en gemeentelijke parkeernormen de extra parkeervraag bepaald die de uitbreiding van de supermarkt met zich mee zal brengen. Geconcludeerd mag worden dat op het parkeerterrein bij de Aldi fysiek nog net voldoende restcapaciteit beschikbar is om de extra parkeervraag als gevolg van de geplande uitbreiding op te vangen. Echter, dan is op piekmomenten sprake van een niet acceptabele bezettingsgraad van 100%.

Een mogelijk oplossing kan worden gevonden in herverdeling van de parkeercapaciteit door middel van het instellen van een parkeerduurbeperking op bepaalde locaties. Hierdoor worden langparkeerders, die zoals uit parkeeronderzoek is gebleken ook gebruik maken van het parkeerterrein, verdreven naar andere parkeerplaatsen.

Opdrachtgever: Rho adviseurs

Jaar: 2019