Parkeeronderzoek kern Haaksbergen

In 2001 is het parkeerbeleid van het centrum van Haaksbergen vastgesteld, waarin een aantal maatregelen is opgenomen met betrekking tot het reguleren van het parkeren. Als uitvloeisel hiervan is in 2005 het aantal parkeerduurbeperkte plaatsen (parkeerschijfzone) uitgebreid. Om de effecten hiervan inzichtelijk heeft BVA Verkeersadviezen in 2007 en 2009 en parkeeronderzoek uitgevoerd. Mede op basis van de resultaten van het onderzoek uit 2009 is het Parkeerbeleidsplan uit 2001, 10 jaar na dato (2011), geactualiseerd. Ondertussen is ook dit ‘nieuwe’ parkeerbeleid alweer een aantal jaren van kracht en is het weer tijd de (tussentijdse) balans op te maken. Vooral ook omdat op 1 januari 2016 het betaald parkeren in het centrum van Haaksbergen is opgeheven. De gemeente Haaksbergen heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd dit evaluatieonderzoek uit te voeren.

BVA Verkeersadviezen heeft op een viertal dagen een parkeerduuronderzoek in de kern van Haaksbergen uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn de kentekens (eerste vier karakters) van de geparkeerde voertuigen geregistreerd. Op basis hiervan is naast de parkeerdruk ook de parkeerduur achterhaald. De tijdsduur en het moment van aankomst/vertrek, geven een goed beeld van het parkeermotief.

Uit de onderzoeksresultaten voor het gehele onderzoeksgebied is gebleken dat de maximale bezettingsgraad op de drukste dag op het maatgevende moment ruim 55% bedraagt. Als nader ingezoomd wordt op kleinere deelgebieden, dan wijzigt het beeld nauwelijks.

Beschouwen we de verschillen tussen 2009 en 2016 kan worden geconcludeerd dat het opheffen van het betaald parkeerregime geen grote gevolgen heeft gehad voor de parkeersituatie in het centrum.

Opdrachtgever: gemeente Haaksbergen

Jaar: 2016